Pasted Graphic

Prof.Dr. Burhanettin Uludağ

Nöroloji (Sinir ve Kas hastalıkları) Uzmanı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Nöroloji uzmanlığımı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra aynı klinikte öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ettim. 2005 yılından bu yana profesör kadrosunda çalışmaktayım. Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanıyım. Epilepsi, Uyku Bozuklukları, EMG, EEG, Ağrı, Algoloji, Uyarılmış Potansiyeller, Nöromodülasyon, TMS ve tDCS temel çalışma alanlarımdır. Bilimsel yayınlarım bu konularda yoğunluk göstermektedir.

Hastalarımı özel muayenehanemde kabul etmekteyim.

Muayenehanemde bulunan tetkik ve tedaviler


EMG
Tek lif EMG
İleri EMG teknikleri (Makro EMG, kantitatif EMG)
Uyarılmış potansiyeller: VEP, SSEP, AEP ve MEP
Tremor kaydı ve tremor analizi
EEG
Kantitatif EEG
Uyku EEG (2 saatlik)
Gece uyku EEG
Uyku testi (PSG)
Uyku apne tedavisi için CPAP titrasyonu
TMS veya TMU tedavisi
tDCS tedavisi
Kraniyel elektroterapi
Mikroakım tedavisi
Kuru iğne tedavisi
Botulinium toksin tedavisi

Sosyal medya hesaplarım:

twitter.com/burhanuludag

DUYURULAR


Uyku testi, polisomnografi ve tüm gece video EEG çekimlerimiz Park Tıp Merkezinde yapılmaktadır. Diğer muayenehane hizmetlerimiz, EEG, EMG, TMS, Uyarılmış potansiyel çalışmaları Bornova'da Muayenehanemde devam etmektedir. Saygılarımla..