Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Karpal Tünel sendromunun EMG ile tanısı

Karpal tünel sendromu median sinirin bilekte, karpal tünel düzeyinde tuzaklanması ve basıya uğraması ile ortaya çıkan en sık karşılaşılan fokal nöropatidir. EMG laboratuvarlarından en sık istenilen EMG/NCV testidir. Karpal tünel sendromunda kullanılan ve tanımlanmış bir çok sinir ileti yöntemi vardır. EMG’ciler bazen bu yöntemler arasında hangisini tercih edecekleri konusunda sıkıntıya düşebilmektedirler. Ben burada kendi deneyimlerimden yola çıkarak, bilimsel metodolojiden çok, pratik uygulamaya yönelik önerilerimi paylaşacağım.

Anatomi: Median sinir brakial pleksus sonrasında medial ve lateral kordlardan gelen liflerle oluşarak el bileği düzeyinde parmaklara ulaşan fleksör liramanların arasından geçerek avuç içinde ilerler. Motor dalları elde tenar bölgede bulunan kasları innerve ederken, duysal dalları ilk 3 parmak ve 4. parmağın medial yarısını innerve eder. Bu anatomik innervasyon özellikleri de elektrofizyolojik çalışmaların temelini teşkil eder. Aşağıdaki şekilde elde median sinir duysal innervasyonunu görmektesiniz.
Median sinir el içinde 4 kası innerve eder; Tenar bölgede  Abduktor pollicis brevis, fleksör pollicis brevis, opponens brevis ve interossöz bölgede yerleşik 1. ve 2. Lumbrikal kasları innerve eder. Tenar bölgede innerve ettiği kaslar üzerinde rutin motor sinir iletimi teknikleri kullanılırken, lumbrikal kaslardan yapılan elektrofizyolojik çalışmaya daha ileride değinilecektir (bakınız: lumbrikal-interossoöz kas interlatans farkı)
Karpal Tünel Sendromu EMG

Karpal tünel sendromu EMG çalışmasında kullanabileceğimiz yöntemler şunlardır:
1.Standart duysal sinir iletimleri
a. Parmak duysal
b. Parmak duysal dal
c. Parmak duysal dal
d. Parmak duysal dal
2. Motor sinir iletimleri
a.Median motor iletim
b.Ulnar motor iletim
3. İnterpik veya başlangıç latans fark çalışmaları
a. 4. parmakta median duysal aksiyon potansiyeli pik latans farkı
b. 1. parmakta radikal ve median duysal sinir pik latans farkı
c. 2. interossöz aralıkta 2. dorsal interossöz-Lumbrikal kas bileşik kas aksiyon potansiyeli latans farkı
4. İkinci veya 3. parmak duysal sinir aksiyon potansiyeli kayıtlaması ile avuç içi-bilek segment çalışmasıdır.
5. Çok nadiren median sinir medial palmar kutanöz dal çalışması yapılabilir.

Kartal tünel sendromu düşünülen hastada çalışmaya 1. parmak DAP, 2. parmak DAP (median sinir) ve 5. parmak DAP (Ulnar sinir) çalışmaları ile başlanır. EMG sırasında elde ettiğimiz iletimlerin normalden farklı olup olmadığını takip ederiz. Elde duysal sinir iletimleri için alt sınır: ileti hızında 42 m/s, amplitüd 10 µV’ dur.
Median duysal sinir iletimleri için öncelikle çalışılacak parmağa finger elektrod (ring elektrodl) takılır. Bu işlem sırasında elektrodun siyah olanını proksimale, kırmızıyı distale 2 cm aralıkla yerleştirilir. El bileği üzerin toprak elektrod konduktan sonra uyarı elektrodu ile simülasyon verilir. Elektrik simülasyon verirken daima düşük akımlardan başlayarak, stabil bir aksiyon potansiyeli elde edene kadar, akım şiddeti yavaş yavaş artırılır. Maksimal duysal yanıt amplitüdü elde etmek için, gereken akım şiddeti 17-25 mA civarındadır. Uyarı yaparken uyarı elektrodunun yerleşimi ve yönü çok önemlidir. Standart bir uyarı elektrodunun en uçtaki pabucu aktif (katot), ardındaki pabucu ise inaktif (anod) elektroddur.
Devam edecek..