Web
Analytics Made Easy - StatCounter
KONGRE BİLDİRİLERİ
ULUSLARARASI KONGRE

51 .Ekrem Kutluay, Burhanettin Uludağ, Deniz Selçuki, Cumhur Ertekin. Involuntary movements in amputation stump. Fourth Meeting of the European Neurological Society, 25-29 June, 1994. Barcelona, Spain.
52. Burhanettin Uludağ, Arzu Yağız, Cumhur Ertekin. Erector spinal muscle responses to cortical magnetic stimulation. Fourth Meeting of the European Neurological Society, 25-29 June, 1994. Barcelona, Spain.
53. Cumhur Ertekin, Murat Pehlivan, İbrahim Aydoğdu, Mustafa Ertaş, Burhanettin Uludağ, Gürbüz Çelebi. An electrophysiological investigation of deglutition in man. Xth İnternational Congress of Electromyography and Clinical Neurophysiology 15-19 October,1995, Kyoto,Japan.
54. Mustafa Ertaş, Oğuz Erdinç, Nurgül Aydın, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Surface stimulation single fiber EMG: 14th International congress of EEG and Clinical Neurophysiology. 1997, Florence, Italy
55. Arzu Yağız On, Burhanettin Uludağ, Emin Taşkıran, Cumhur Ertekin. Electrophysiological investigation in patellofemoral pain syndrome. 9th European Congress of Clinical Neurophysiology, 3-7 June 1998, Ljubljana, Slovenia
56. Neşe Çelebisoy, Cumhur Ertekin, Burhanettin Uludağ. Trigemino-cervical reflexes in normal subjects. 9th European Congress of Clinical Neurophysiology, 3-7 June 1998, Ljubljana, Slovenia
57. Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. A new electromyographic technique to assessment of the head stabilization reflex in human. 9th European Congress of Clinical Neurophysiology, 3-7 June 1998, Ljubljana, Slovenia
58. Turman AB, Tarlacı S, Uludag B, Ertekin C. Effects of peripheral vibration on motor evoked potentials in stroke patients. Proceedings of the Avustralian Neuroscience Society, 20th annual meeting. Melbourne, Jan 30-Feb 2 2000) Eur J Neurosci 2000:12 supp: 433-433
59. Duman S, Uludağ B, Kıylıoğlu N, Aşcı G, Cirit F, Akçiçek F.Autonomic dysfunction in CAPD patients. Bantao, 5th congress of the Balkan Cities, Association of nephrology dialysis, transplantation and artificial organs. Thessaloniki, Sep 30-Oct 3 2001

ULUSAL KONGRE
60. Önder Akyürekli, Burhanettin Uludağ. Pseudotümör Serebrinin klinik görünümü. 4. Nöroloji Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 1991, Kuşadası
61. Emre Kumral, Hakan Ediboğlu, Burhanettin Uludağ. Beyin sapı iskemik lezyonlarında MRG’ nin yeri. V.Ulusal Nöroloji Kongresi 21-25 Ekim,1992. Marmaris
62. Ayfer Ülkü, Burhanettin Uludağ, Hatice Karasoy, Ahmet Gökçay. Nöronal Migrasyon Bozuklukları. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-6 Ekim 1993, İstanbul.
63. Ahmet Gökçay, Ayfer Ülkü, Hatice Karasoy, Burhanettin Uludağ, Seccad Binai. Diurnal varyasyonlu progressif distoni. 29. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-6 Ekim 1993, İstanbul
64. Cumhur Ertekin, İbrahim Aydoğdu, Murat Pehlivan, Mustafa Ertaş, Nur Yüceyar, Burhanettin Uludağ, Zafer Çolakoğlu, Gürbüz Çelebi. Üst özofagial sfinkter kası (Krikofaringeus)’ na kortikospinal bağlantı var mıdır?. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
65. Cumhur Ertekin, İbrahim Aydoğdu, Murat Pehlivan, Mustafa Ertaş, Nur Yüceyar, Burhanettin Uludağ, Gürbüz Çelebi. Orofaringeal yutma üzerine yutulan volümün etkileri. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
66. Mustafa Ertaş, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. ALS ve Polio’ da dorsal ve ventral kök yanıtları. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
67. Burhanettin Uludağ, Arzu Yağız, Cumhur Ertekin. Transkraniyel magnetik uyarım ile paravertebral kas yanıtları. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
68. Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. XI. kraniyal sinir ile karşı XI. kraniyal sinir arasında oluşan bir refleks. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
69. Cumhur Ertekin, İbrahim Aydoğdu, Murat Pehlivan, Mustafa Ertaş, Nur Yüceyar, Burhanettin Uludağ, Gürbüz Çelebi. Nörojenik disfajide yutmanın elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
70. Mustafa Ertaş, Burhanettin Uludağ, Aytekin Akyüz, Cumhur Ertekin. Uyarılmış tek lif EMG: İntramüsküler versus yüzeyel aksonal uyarım. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
71. Burhanettin Uludağ, Ayşe Özkaya, Önder Akyürekli, Cumhur Ertekin. Kilitlenme sendromunun klinik ve elektrofizyolojik incelemesi. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
72. Burhanettin Uludağ, Yeşim Yetimalar, Cumhur Ertekin. Dorsal Kutanöz Ulnar Sinir İletim ve Tanısal Değeri. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
73. Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Trigemino-servikal refleksler. 13. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 26-28 Nisan 1995, İstanbul.
74. Mustafa Ertaş, Ayşe Sağduyu Özkaya, Nilgün Araç, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Ağrılı simetrik diyabetik polinöropatilerde ağrı sağaltımında LevoDopa. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi. 13-18 Ekim 1996, İstanbul.
75. Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Kafa stabilizasyon refleksi. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi. 1996, 13-16 Ekim, İstanbul(Bu çalışma "en iyi sözel bildiri" ödülünü aldı).
76. Burhanettin Uludağ, Ferube Köklü, Arzu On. Yeni bir EMG artefaktı: cep telefonu. 14. Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi 15-Nisan 1996, Çeşme
77. Yaprak Akbaba, Burhanettin Uludağ, Ayşe Sağduyu, Önder Akyürekli. Fasiyel dipleji ve santral ağrının eşlik ettiği bir pontin hemoraji olgusu. Strokta tanı yöntemleri. Beyin Damar Hastalıkları Derneği, 2. Sempozyumu. 27-30 Nisan 1997, Antalya
78. Gamze Bayülkem, Burhanettin Uludağ, Önder Akyürekli. Sneddon Sendromu: Bir olgu sunumu. Strokta tanı yöntemleri. Beyin Damar Hastalıkları Derneği, 2. Sempozyumu. 27-30 Nisan 1997, Antalya
79. Burhanetin Uludağ, Ali Akyol, Hasan Tekgül, Cumhur Ertekin. ALS’da Patogenetik süreçte Fasikülasyon Potansiyelleri: Makro EMG Çalışması. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
80. Dilek Demir, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Obturator Sinir Motor İletimi. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
81. Burhanettin Uludag, Zafer Çolakoğlu, Cumhur Ertekin. Spazmodik Tortikolliste Kafa Stabilizasyon Refleksi. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
82. Burhanettin Uludağ, Sultan Tarlacı. Fotosensitif Myoklonili Sporadik Geç Başlangıçlı Serebeller Ataksi ve Elektrofizyolojik Değerlendirme. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
83. Burhanettin Uludağ, Işıl Özdoğan, Nilgün Araç, Ayşe Yağcı, Cumhur Ertekin. Levator Palpebra Superior Kasının Göz Kırpma Refleksinde Davranışı. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
84. Burhanettin Uludağ, Nurettin Varolgüneş, Ahmet Gökçay, Ayfer Ülkü. Akut Hekzan Entoksikasyonunda Elektrofizyolojik bir Çalışma. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
85. Neşe Çelebisoy, Nilgün Araç, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Akut Trigeminal Nöropati olgularında Trigemino-Servikal Refleksler. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
86. Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Kalp Atım Hızı ve Yutma İlişkisi. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
87. Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Sempatik Deri Yanıtları için İnternal bir uyarım ve kullanılabilirliği. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
88..Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Kardiyak otonom yanıtların değerlendirilmesinde yeni bir yöntem. XV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 10-13 Mayıs 1998, Adana.
89. Ahmet Gökçay, Özgül Ekmekçi, Dilek Demir, Burhanettin Uludağ, Hatice Karasoy, Ayfer Ülkü. Guillain Barre Sendromu: Klinik Laboratuar Özellikleri, Prognoz. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi. 24-28 Ekim 1997, Antalya.
90. Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Yutmada Otonomik Değişiklikler.34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 23-27 Eylül 1998, Bursa
91. Bülent Turman, Yaprak Alper, Burhanettin Uludağ, Nur Yüceyar, Ayşe sağduyu, Cumhur Ertekin. Multiple Sklerozda yorulmanın motor korteks eksitabilitesi üzerine etkisi: bir ön çalışma. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi. Kuşadası, 24-28 Ekim 1999
92. Bülent Turman, Sultan tarlacı, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. İnme sonrası motor korteks eksitabilitesi üzerine vibrasyonun etkileri. 15. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi ve 3. International satellite symposium on new devolepments in clinical neurophysiology. Kayseri, 3-5 Haziran 1999
93.İbrahim Aydoğdu, Nilgün araç, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Fokal motor nöbeti olan epileptik bireylerde F dalga çalışması. 4. Uluslararası Klinik Nörofizyoloji sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi. Antalya, 24-28 Mayıs 2000
94.Fikret Bademkıran, Burhanettin Uludağ. Supraspinal yapıların kafa stabilizasyon refleksi üzerine etkisi. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım2001
95.Yaprak Alper, Burhanettin Uludağ. Multipl Skleroz yorgunluğunda motor korteks uyarılabilirliği. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 31 Ekim-4 Kasım2001
96. Nacarküçük E, Özdemirkıran T, Uludağ B. IV: parmak interpik latans farkının KTS’ de geçerlilik çalışması. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,19-23 Ekim 2002
97. Gönderten S, Nacarküçük E, Uludağ B. Kortikal motor dominans ve spinal motor nöronal özellikler. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,19-23 Ekim 2002
98.Bülent Turman, Yaprak alper, Burhanettin Uludağ, Nur Yüceyar, Ayşe sağduyu, Cumhur Ertekin. Multipl Sklerozda yorulmanın motor korteks eksitabilitesi üzerine etkisi: bir ön çalışma. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,19-23 Ekim 2002
99. Fikret Bademkıran, Burhanettin Uludağ. Supraspinal yapılar ve vestibüler sistemin kafa stabilizasyon refleksi üzerine etkileri. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,19-23 Ekim 2002
100. Burhanettin Uludağ, Tolga Özdemirkıran, Murat Pehlivan. İşitilen ses ile üretilen ses arasındaki niceliksel ilişkiler “sesin santral modülasyonu”. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,19-23 Ekim 2002
101. Burhanettin Uludağ, Tolga Özdemirkıran, Murat Pehlivan. İşitilen ses ile üretilen ses arasındaki niceliksel ilişkiler “sesin santral modülasyonu”. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, 8-13 Haziran 2002 (Kongre bildiri özel ödülü almıştır)
102. Nacarküçük E, Özdemirkıran T, Uludağ B. IV: parmak interpik latans farkının KTS’ de geçerlilik çalışması. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, 8-13 Haziran 2002
103. Nacarküçük E, Uludağ B. Bir fokal tuzak nöropati örneğinde soğuk etkisi. 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Trabzon, 8-13 Haziran 2002
105.Fikret Bademkıran, Burhanettin Uludağ. Supraspinal yapıların kafa stabilizasyon refleksi üzerine etkileri. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2003
106. Burhanettin Uludağ. Ağrı mekanizmaları. Konferans. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2003
107. Bilge Bıyıklı, Yasemin Turan, Serkan saygı, Can Hasdemir, Burhanettin Uludağ. Epilepsi- Uzun QT sendromu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2003
108. Burhanettin Uludağ, Ayşın Kısabay, Ayşegül karatepe. F yanıtı parametreleri ve yeni bir parametre önerisi: F-jitter. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 22-26 Ekim 2003
109. Bademkıran F, Çopar A, Aydoğdu İ, Uludağ B, Araç N. Epileptik olgularda ilaç kesimi: relaps ve etkili faktörler. 40. Ulusal nöroloji kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2004
110. Aslı Çopur, Fikret Bademkıran, İbrahim Aydoğdu, Burhanettin Uludağ, Nilgün Araç. Nokturnal nöbetli epileptik olguların özelliklerinin değerlendirilmesi. 40. Ulusal nöroloji kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2004
111. Korkut N, Polat F, Çopur A, Alper Y, Çolakoğlu Z, Uludağ B. Atipik klinik özellikleri olan üç enflamatuar nöropati olgusu. 40. Ulusal nöroloji kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2004
112. Saz EU, Tekgül H, Polat M, Serdaroğlu G, Kitiş O, Uludağ B, Gökben S. Evaluation of corticospinal system maturation and plasticity with transcranial magnetic stimulation in children. 4th National congress of neuroscience, Mersin, 29 Mart- 2 Nisan 2005
113. Yıldız N, Özdemirkıarn T, Yıldız S, Aydoğdu İ, Uludag B, Seçil Y, Ertekin C. Corticonuclear innervation to facial muscles in normal controls and in patient with central facial paresis. . 4th National congress of neuroscience, Mersin, 29 Mart- 2 Nisan 2005