Web
Analytics Made Easy - StatCounter
ULUSAL DERGİLERDE ÇIKMIŞ MAKALELER

Türe Tunçbay, Nurettin Varolgüneş, Burhanettin Uludağ, Önder Akyürekli, Cumhur Ertekin. Miller- Fisher sendromu. Nörolojik Bilimler Dergisi 1990;10(1-2):103-105
Emre Kumral, Dilek Evyapan, Burhanettin Uludağ, Hakan Ediboğlu. Kaudat nukleus başı hematomları ve davranış bozuklukları. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1991; 8(3-4):113-116
Ahmet Gökçay, Ayfer Ülkü, Hatice Karasoy, Burhanettin Uludağ, Seccad Binai. Diürnal varyasyonlu progressif distoni. Nörolojik Bilimler Dergisi. 1994; 11(1-2): 117-120
Burhanettin Uludağ, Ekrem Kutluay, Cumhur Ertekin, Deniz Selçuki. Involuntary movements in amputation stump. Nörolojik Bilimler Dergisi 1994; 11(1-2):113-137 (İngilizce)
Burhanettin Uludağ, Ayşe Özkaya, Önder Akyürekli, Nefati Kıylıoğlu, Hadiye Şirin, Cumhur Ertekin. Kilitlenme sendromunun elektrofizyolojik incelemesi. Nörolojik Bilimler Dergisi 1995;12 ;427-434
Burhanettin Uludağ, Yeşim Yetimalar, Nalan Sezer, Cumhur Ertekin. Dorsal Ulnar Kutanöz Sinir İletimi ve tanısal değeri. Nörolojik Bilimler Dergisi 1995:12:373-376
Emin Taşkıran, Arzu Yağız, Burhanettin Uludağ, Veli Lök. Patellar instabilite ve vastus medialis obliquus fonksiyonu. Spor hekimliği dergisi 1995; 30: 187-194
Burhanettin Uludağ, Yeşim Yetimalar, Ali Akyol, Cumhur Ertekin. Boyun-Dil sendromu: anatomo-elektrofizyolojik yaklaşım. Türk Nöroloji Dergisi ,1996, 1:120-123
Burhanettin Uludağ, Ayşe Özkaya, Hadiye Şirin, Önder Akyürekli, Nefati Kıylıoğlu. CO entoksikasyonuna bağlı gecikmiş ansefalopati. Nörolojik Bilimler Dergisi 1996;13.125-128
Burhanettin Uludağ, Kaan Balkır, Nilgün Araç, Guillain-Barré Sendromu, Faringo-serviko-brakial varyantı. Alsancak Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1996:4: 115-119.
Egemen Vardarlı, Safiye Bilgin, Zafer Çolakoğlu, Burhanettin Uludağ. Lamotrijin, Glossofaringeal nevralji tedavisinde yeni bir ilaç? Olgu sunumu. Türk Nörol. Derg. 1996; 3-4; 128-129
Burhanettin Uludağ, Ayşe Özkaya, Simin Hepgüler, Özden. Palatal Myoklonus. Nöropsikiyatri Arşivi;34:38-42,1997.
Ali Akyol, Burhanetin Uludağ, Hasan Tekgül, Cumhur Ertekin. Posterior interosseöz nöropati. Türk Nöroloji Dergisi, 1997;3: 52-54
Ali Akyol, Bülent Müngen, Emir Dönder, Gıyasettin Baybaş, Burhanettin Uludağ, Mustafa Yıldız. Moklobemid’in gerilim başağrısında etkinliği: bir klinik çalışma. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Dergisi, 1977, 11(1), 37-41
Egemen Vardarlı, Önder Akyürekli, Yaprak Özbelen Alper, Burhanettin Uludağ, Nur Yüceyar. Tremorun nadir bir formu: Periferik nöropati ve tremor Parkinson Hast. Ve Hareket Boz. Der. 1998; 1(1):56-58
Nur Yüceyar, Önder Akyürekli, Tolga Özdemirkıran, Burhanettin Uludağ, Cumhur Ertekin. Tanısal Güçlükler Gösteren İki Olivopontoserebeller atrofi olgusu. Parkinson Hast. Ve Hareket Boz. Der. 1998; 1(1): 36-40
Burhanettin Uludağ, Sultan Tarlacı. Fotosensitif myoklonili sporadik geç başlangıçlı serebeller ataksi ve elektrofizyolojik değerlendirme. Türk Nörol. Derg. 1998; 4: 166-169
Sultan Tarlacı, Bülent Turman, Burhanerttin Uludağ, Cumhur Ertekin. İnme sonrası motor korteks uyarılabilirliği üzerine vibrasyonun etkileri. Türk Nöroloji Dergisi 2001; 7: 161-170
Hadiye Şirin, Fazıl Apaydın, Yaprak şeçil, Tamer Erdem, Ayşe Sağduyu, Burhanettin Uludağ. Acute stridor in myasthenia gravis: a case report. Nörol Bil D 2001; 18; 4-7 (electronic version), (İngilizce)
Ergun Nacarküçük, Burhanettin Uludağ. Karpal tünel sendromlu hastalarda semptom skorlaması. Türk nöroloji dergisi 2003; 9(3): 31-36
Cumhur Ertekin, Burhanettin Uludağ, Tülay Kurt, Nevin Gürgör, Yaprak Seçil. Suppression of the jaw opening reflex prior to liquid swallowing. J Neurol Sci (Turk) 2003; 20(4): 1-8 (ingilizce)
Ayşın Kısabay, Şehnaz Arıcı, Ceyla Ataç, Ayşegül Karatepe, Burhanettin Uludağ. Impact of temperature on nerve conduction velocity. J Neurol Sci 2005; 22 (1): 5-14
Burhanettin Uludağ, Ayşın Kısabay, Ceyla Ataç, Ayşegül Karatepe. F waves parameters and F-Jitter. J Neurol Sci (Turk): 2005: 22(6): (İngilizce) Baskıda