Web
Analytics Made Easy - StatCounter
YAYINLAR

Yayınlarına 2010 itibari ile 300 civarı SCI dergisinde atıf vardır. Uluslararası kitaplarda 15 atıf mevcuttur.

UZMANLIK TEZİ

Lokalize spinal kord lezyonlarının tanısında yeni bir elektrofizyolojik yöntem: Paravertebral motor uyarılmış yanıtlar. 1995, İzmir

Uluslararası SCI indeks taraması altındaki dergilerde çıkmış makaleler
Ulusal dergilerde çıkmış makaleler
Kongre bildirileri


Tamamlanmış Araştırma Projeleri
1-Tübitak TBAG (araştırmacı)
2- Tübitak TBAG (araştırmacı)
3-98/Tıp 07 İnsanda Sesin Santral Kontrolü (Ege Üniversitesi Araştırma Fonu) (Proje Yöneticisi)
4. CİVET -2003 yılında tamamlandı. Na Valproat’ın fokal epilepsilerde etkinliğinin araştırıldığı ulusal ölçekte çok merkezli bir çalışma idi. Bu çalışmada araştırmaya katılan merkezlerden biri durumunda idik.
5. Topiramat’ın dirençli fokal epilepsilerde tekinliğinin araştırldığı uluslararası çalışma. Bu çalışmada çalışmacı olarak görev aldım. Çalışma Faz 3 çalışması idi. 2001 yılında tamamlandı.
6-2004/Tıp 04 (EÜ Araştırma Fonu) Transkraniyal Manyetik Uyarım ile Ekstremite Kaslarından Motor Uyarılmış Yanıtlar (Proje Yöneticisi)
7-Pregabalin’in ağrılı diabetik nöropatilerde etkinliği: Faz 3 ilaç çalışmasıdır.