Web
Analytics Made Easy - StatCounter


Beyin sapı ve kraniyel sinir tutuluşu ile giden sendromlar


Claude sendromu


Bulgu: Lezyona ipsilateral II kraniyel sinir tutulumu, kontrlateral ataksi
Tutulum yeri: II sinir beyin sapı fasikülleri, nukleus ruber/ serebeller pedinkül

Nothnagel sendromu


Bulgu: İpsilateral III (içe , yukarı ve aşağı bakış parezisi, pitoz), ipsilateral ataksi
Lezyon: III sinir beyin sapı fasikülleri, superior serebeller pedinkül

Weber sendromu

Bulgu: İpsilateral III, kontrlateral hemiparezi
Lezyon: III sinir beyin sapı fasikülleri, serebral pedinkül

Benedikt sendromu


Bulgu: İpsilateral III, kontrlateral kore veya tremor
Lezyon: III. sinir beyin sapı fasikülleri, nukleus ruber (red nucleus)

Tolosa-Hunt Sendromu


Bulgu: İpsilateral III,IV,VI. ve V, kraniyel sinirin 1 ve 2. dallarına ait oftalmoplejik bulgular. İpsilateral Horner sendromu.
Lezyon: Kavernöz sinüs, III, IV, VI ve V. sinirin 1. ve 2. dalları, V sinir sempatik dalları

Wallenberg Sendromu (lateral medüller sendrom)


Bulgu: İpsilateral yüzde uyuşma, pinprik duyumunda azalma, karşı vücut yarısında ağrı ve ısı duyumunda azalma, yutma güçlüğüve gag refleksinde azalma, ekstremite ataksisi, Horner sendromu, vertigo
Lezyon: Spinal trigeminal nukleus ve traktus, spinotalamik traktus, nukleus ambigius, inferior serebeller pedinkül, sempatetik sinirler, vestibüler nükleus
wallenberg
Şekil: Wallenberg sendromunda tutulum yeri (B ile gösterilen alan)

Opalski sendromu


Bulgu: Wallenberg sendromuna ek olarak ipsilateral hemiparezi
Lezyon: Piramidal çaprazın kaudalinde kortikospinal lifler

Gradenigo sendromu


Bulgu: Lezyonla aynı tarafta fasiyal sinir tutulumu, mastoid bölgede ağrı, ipsilateral trigeminal sinir V1 segmenti ve ipsilateral VI. ve VII. kraniyel sinir etkilenmesi
Lezyon: Temporal kemik, petröz apeksinde V, VI ve VII. kraniyel sinir etkilenmesi.

Foville sendromu (inferior medial pontin sendrom)


Bulgu: İpsilateral horizontal bakış paralizisi, kontrlateral hemiparezi, ipsilateral fasiyal paralizi
Lezyon: Pons, PPRF, VII KS çekirdeği, kortikospinal traktus

Millard Gubler sendromu


Bulgu: İpsilateral VI ve VII. kraniyel sinir tutulumu, kontrlateral hemiparezi
Lezyon: VI ve VII. kraniyel sinir nükleusu ve piramidal traktus

Raymond sendromu


Bulgu: İpsilateral VI. kraniyel sinir, kontrlateral hemiparezi
Lezyon: VI. kraniyel sinir çekirdeği ve piramidal traktus

Bell palsi (yüz felci)


Bulgu.: alt ve üst mimik kas gruplarında güçsüzlük. Lezyon tarafında göz kapanmaz, nazolabial oluk silinir, hiperakuzi ve tat duyum bzoukluğu olabilir.
Lezyon: VII. sinirin intratemporal ve genikulat ganglion seviyesinde bası veya enflamasyona maruz kalması
fasiyalsinir

Ramsey Hunt sendromu


Bulgu: İpsilateral periferik tipte yüz felci, anakuzi eşlik edebilir.
Lezyon: Kulak sayvanında ve ağız içinde veziküller vardır. VII ve VIII. sinirler etkilenir.

Melkerson-Rosenthal sendromu


Bulgu: Rekürren fasiyal paralizi, fasiyal ödem, dudaklarda ödem, skrotal dil
Lezyon: VII. KS distal dalları
skrotal dil, jeografik dil

Eagle sendromu


Bulgu: Glossofaringeal sinir duysal alanında özellikle ağız açma ile ağrı
Lezyon: Normalden uzun stioid çıkıntının veya stilohiyoid ligamanın IX. KS'e basısı
eagle sendromu
Şekil: Glossofaringeal bölgede ağız açma ile ortaya çıkan şiddetli ağrısı olan hastada uzun stioid çıkıntılar (spiral BT)

Vernet Sendromu


Bulgu: IX, X ve XI. kraniyel sinir tutulumunu
Lezyon: Juguler foramen
jugular foramende damar ve sinirler
Şekil: Vernet sendromu jugular foramen civarında tümör, enfeksiyon, travma, vasküler lezyonlar ile ortaya çıkar ve glossofaringeal sinir, vagus ve aksesuar sinir tek yanlı tutulumu görülür.

Villared sendromu


Bulgu: IX, X, XI kraniyel sinir tutulum bulgularına XII. kraniyel sinir tutulumunun eklenir. Ayrıca sempatik zincirin tutulumu ile Horner sendromu da görülür.
Lezyon: Juguler foramen, hipoglossal kanal ve sempatik sinirler

Collet Sicard sendromu


Bulgu: IX, X, XI. ve XII kraniyel sinir etkilenme bulguları gözlenir.
Lezyon: Juguler foramen ve hipoglossal kanalda

Brissaud - Sicard sendromu


Bulgu: Hemiparezi ve karşı yanda hemifasiyal spazm
Lezyon: Ponsta kortikospinal traktusta destrüktif, 7. kraniyel sinirde irritatif lezyonlar ile oluşabilir. Ponsta vasküler, tümoral veya infiltratif olaylarda tanımlanmıştır.
brissaud siccard sendromu
Şekil: Pontin infarkta bağlı sağ hemiparezi sol hemifasiyal spazm olgusunda MRI görüntüsü