Web
Analytics Made Easy - StatCounter

EEGİzmir de bulunan muayenehanemizde
Uzmanlık alanlarımdan Klinik Nörofizyoloji ile ilgili olarak çeşitli testler uygulanmaktadır. Bunlardan biri elektroensefalografi (EEG) dir. İzmir de EEG testi tüm araştırma hastaneleri, özel hastaneler, özel dal merkezlerinde uygulanmaktadır. Muayenehanemde de dijital EEG cihazları ile Eeg çekimi yapılmaktadır. Mevcut iki dijital EEG ile istenirse uzun süreli video EEG'de çekilebilmektedir. Bir cihazda kantitatif EEG (qEEG) yazılımları ayrıca mevcuttur. Kayıtlama için daha az artefarakta yol açması nedeniyle saçlı deriye yüzeyel elektrrodların yapıştırılması yöntemi ile çekim yapmaktayız. Ancak istenirse cap elektrod denilen şapka benzeri bir elektrod düzeneğinin kafaya geçirilmesi şeklinde olan sistem de mevcuttur. Bu iki EEG sistemi ile aşağıdaki EEG çekim ve analizleri yapabilmekteyiz:

1.

Rutin EEG:

Gündüz ve uyanıklık sırasında yaklaşık 20-30 dakika süren bir çekimdir. Bu çekim sırasında göz açıp kapama, hiperventilasyon (derin soluma), hızlı yanıp sönen ışık uyarımı (intermitant fotik stimülasyon) yaptırılıp bunların EEG üzerine yarattığı değişimler de incelenir.
2.

Video-EEG:

1 saat ile 24 saat arasında sürdürülen EEG çekimi sırasında, hastanın görüntülerinin de senkron biçimde kaydedilmesi ve epilepsi nöbeti gibi nörolojik olayların EEG ile ilişkisinin daha iyi incelenmesine olanak tanıyan bir yöntemdir.
3-

Uyku EEG:

Uyku sırasında beyin aktivitesini kaydeden bir yöntemdir. Uyku özellikerini anlamak yanısıra bazı epilepsi tiplerinin uykuda belirginleşmesi nedeniyle, uyanıklık EEG'si normal çıkan hastalarda gerekli olabilir. 40 dk ile 2 saat arasında çekim yapılır.
4-

qEEG: Kantitatif EEG veya qEEG

EEG datalarının çözümlenerek, üzerlerinde bazı matematiksel işlemler yaparak verilerin yeniden tanımlanması olarak ifade edilebilir. Psikiyatrik hastalıklarda özel tanısal bir değeri yoktur. Ancak demans ve epilepsi de odak belirlenmesi, beyin bölgeleri arasındaki farklılıkları belirlemede tanıda yararlı olabilir. Ayrıca dikkat eksikliği, hiperaktivite sendromu ve bazı biofeedback yöntemlerinde de kullanılmaktadır. Dipol source analizi, frekans ve amplitüd analizleri, koherans ve korelasyon analizleri, diskriminant analiz,normal database ile karşılaştırma ile z skor hesaplanması, trend analizi bazı qEEG yöntemleridir.normaleeg