Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Kronik Migrende Botox uygulaması


Kronik migren nedir?


Migren ağrısının karekteristik özelliklerini gösteren, ayda 14 günden daha fazla süren migren formuna kronik migren denir. Tüm migren hastalarının %10'u kronik migrendir. Tedavi edilmesi her zaman kolay olamayan, yaşam kalitesini çok ciddi bozan bir durumdur. Ayın yarısından fazlasında şiddetli, bulantı, kusma yapana, ışıktan sesten rahatsız olup kişiyi yatmaya zorlayan ciddi bir problemdir. Tedavisinde migren profilaksisinde kullanılan ilaçlar başarısız olduğunda son yıllarda gündeme gelen tedavi Botox uygulamasıdır.
Botox, ilk kez yüzdeki kırışıklıkların giderilmesi için 2002 yılında FDA onayı almıştır. Yaygın olarak kozmotik alanda kullanımı sürmektedir. Botox tıp alanında ayrıca, spastisite, aşırı terleme, distoni, diskinezi, lokal kas spazmları (hemifasiyal spazm gibi) ve kontraktür tedavilerinde kullanılmaktadır.

Botox ile tedaviye başlamaAmerikan İlaç Dairesi (FDA) kronik migren hastalarında , botulinium toksin tedavisine, kafa ve boyunda 7 bölgede 31 enjeksiyon noktasından belirli dozda, her 12 haftada bir koruyucu olarak kullanılabileceğine dair izin vermiştir.

İlk uygulama ve doz
31 enjeksiyon çok ince iğne uçları aracılığı ile kafa ve boyunda 7 bölgeye uygulanır. Her injeksiyon alanına (5) Ü olmak üzere toplam (155) Ü kullanılır (1.5 flakon). Hastanın tolere edemiyeceği derecede ağrılı bir işlem değildir.

Botolinium toksini yan etkileri nelerdir?


En sık karşılaşılan yan etki boyun bölgesinde ağrıdır. Bu yan etki hastaların % 6sında görülür.
Bunun dışında daha az oranda baş ağrısı, migren ağrısının tetiklenmesi, yüz kaslarında güçsüzlük, göz kapağı düşüklüğü, çift görme, solunum sıkıntısı, idrar yapmada güçlük, terleme bozukluğu gibi yan etkiler görülebilir. Enjeksiyon sırasında bazı kurallara dikkat edilmesi ile bu yan etkiler en aza iner. Unutulmamalı ki, botulium toksini bu yeryüzündeki en güçlü zehirdir. Birkaç gramı dünyadaki tüm insanları öldürmeye yetebilir. Bu toksinin ilaç olması yalnızca dozu ve uygulayan kişinin eğitimli bir hekim olması nedeniyledir. Bilgisiz ve ehliyetsiz ellerde zehir özelliğini korur.

migren botoksu


Şekil: Kronik migrende Botox uygulama noktaları

Botox tedavisi ne zaman sonuç verir? Ne oranda başarılı olabilir?
Kronik migren botoks tedavisi yapılmış klinik çalışmalara göre, tedavi başlanmasından günler sonrasında ağrılar belirgin şekilde azalmaktadır. 2. tedavi sonrasında (24. haftada) ağrılarda ay bazında en az 9 günlük bir azalma sağlamaktadır.
Hastaların çoğunda ilk uygulamadan günler sonra ağrlar belirgin şekilde azalır. Ancak bazı hastalarda etki 14 gün civarına kadar gecikebilir. Az oranda hastada ilk uygulamada yarar görülmeyebilir. Bu hastalarda 12. haftada bir uygulama daha yapılması tavsiye edilir.

Botox tedavisi tekrarlanmalı mı??

Kronik migren tedavisinde botox uygulaması 12-16. haftalar arasında 2. kez uygulanabilir. 24. haftada 3. doz doz uygulanıp uygulanmamasına hekim tarafından karar verilir.

Yukarıdaki bilgiler, bu tedaviyi kendi başına veya hekim olmayan birine yaptırmak için asla kullanılmamalıdır.