Web
Analytics Made Easy - StatCounter


Nöropati tanısı nasıl konur?


Nöropati tanı süreci nörolojik öykü alma ve nörolojik muayene ile başlar. Periferik nöropatisi bulunan hastayı doktora getiren yakınmalar: ayaklarım uyuşuyor, üşüyör, yanıyor, ellerimde uyuşma var, güçsüzlük var, merdiven çıkamıyorum, çabuk yoruluyorum şeklinde ifade edilir.

Öykü:


Hastalıkla ilgili öykü alınırken hastanın nöropati ile ilişkili şikayetleri, genel sağlık durumu, ailede nöropati olup olmadığı, mevcut başka bir tedavi alıp almadığı, herhangi bir zararlı madde teması olup olmadığı, zehirlenme, yoğun bakımda yatma hikayesinin olup olmadığı, alkol ve madde tüketimi olup olmadığı, alkol alıp almadığı, süreklilik gösteren ishal, idrar kontrolü, seksüel bozukluk gibi şikayetlerinin olup olmadığı ayrıntılı bir şekilde sorgulanır. Burada hastaya düşen hekim sorularına doğru cevabı vermektir. Bilinmelidirki, doktor sizin verdiğiniz bilgiler ile hastalığınız için doğru tanıya ulaşabilecektir.

Bundan sonraki aşama nörolojik muayenedir.

Nörolojik muayene:


Genel görünüm:
Cilt yapısı nasıl, kuruluk, ciltte kızarıklık, morluk, solukluk var mı?. Hastada gözle görülür bir sağlık sorunu var mı?
Üst ve alt ekstremitelerde nabızlar alınıyor mu?
Dokunma duyumu, ağrı, ısı, pozisyon ve vibrasyon duyumları 4 ekstremitede ayrıntılı bir şekilde muayene edilir.
Kas gücü,
Derin tendon refleksleri, yüzeyel refleksler
Kraniyel sinirler muayene edilir.

Bütün bunlarla hastada yaygın veya bölgesel nöropati bulguları elde edilirse diğer doğrulayıcı testlere geçilir. Bundan sonraki ilk test sinir ölçümlerinin yapıldığı elektromiyografi yani EMG testidir.

ElektromiyografiElektromiyografi sinir iletim çalışmaları ve iğne EMG olmak üzere 2 bölümde uygulanır. Sinir iletim çalışmaları yüzeyel kayıt ve uyarı elektrodları kullanılarak uygulanır. Sinir iletim çalışmaları duysal sinirler ve motor sinirler olmak üzere 2 alt başlıkta ele alınabilir. Duysal sinir iletim çalışmalarında duyusal bir siniri üzerine kayıt elektrodu yerleştirilir ve sinirin bir başka noktasından elektrik uyarısı verilir. Elektrik uyarısı sinirde elektriksel akım oluşumuna yol açar ve bu elektriksel hareket diğer elektrottan kaydedilir. Bu şekilde uyarı noktası ve kayıt noktası arasındaki mesafenin elektriksel akım tarafından ne kadar zamanda katedildiği hesaplanarak iletim hızı saptanmış olur. Motor iletimlerde benzer şekilde sinirlerin uyarılarak kasların kasılmasının sağlanması yoluyla elde edilir. Sinir iletim hızlarında normale göre yavaşlama veya uyarı ile elde edilen potansiyelin genliğinin düşük olması nöropati lehine yorumlanır, ayrıca bu iki durum bize etkilenen yapının sinir lifi mi yoksa sinir kılıfı mı olduğu hakkında bilgi verir.

Kasların içerisine bir iğne elektrod ile girerek kasların elektriksel faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Eğer kasta denervasyon adı verilen özel bazı elektriksel aktiviteler görülürse bu sinir lifi kaybına işaret eden bir delildir. Denervasyon dışında kasta kasılma ile ortaya çıkan özel elektriksel ünitelerin yapısında, miktarındaki değişiklikler de nöropatiyi destekleyen diğer bulgulardır.

Sinir biopsisi:


Nadiren başvurulan bir yöntemdir. Motor veya duysal bir sinirden parça alınarak mikroskop altında incelenir. Sinirde madde birikimi, sinir kılıfının yapısında bozulma, sinir lifi kayıpları biopsi ile ortaya konabilir. Ancak sinir alınan alanda kalıcı his kaybı veya motor fonksiyon kaybı nedeniyle çok nadiren başvurulan bir yöntemdir.