Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Kadınlarda kötü uyku fibromiyaljiye yol açıyor

KADINLARDA KÖTÜ UYKU FİBROMİYALJİYE YOL AÇIYOR..

Fibriyalji, ortalama görülme sıklığı toplumumuza uyarlandığında 1,5- 2 milyon erişkinde görülen , kas iskelet sistemindeki yaygın ağrılar ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastaların %90'ından fazlası, özellikle orta yaş ve üzerindeki kadınlardır. Ancak özellikle stresli ortamlarda çalışan, genç hanımlar arasında da giderek daha çok görülmektedir. Boyun, sırt, omuz, bel, kalça, ayak bilekleri ve kollar ağrıların ve gerginliğin en çok hissedildiği vücut alanlarıdır. Fibromiyalji en çok 30 yaş sonrası kadınlarda görülmektedir.
Geçmişte yapılan pek çok çalışmada, fibromiyalji hastalarında gece uykularının kesintili oluşu, sık gece uyanmaları olduğu ve sabahları ve gün boyu yorgunlukla gittiği ortaya konmuştur. Ancak, esas olarak uykusuzluk ve uyku bozukluğunun sonuçta fibromiyaljiye yol açıp açmadığı o denli net değildir. Son bir çalışmada bu sorunun bir ölçüde cevabı verilmiştir. Norveçte yapılan bu çalışmada kas-iskelet sisteminde ağrı yakınması olmayan, 20 yaşından büyük 12 bin civarında normal sağlıklı kadının 10 yıllık takip sonucunda %2.6’sında fibromiyalji gelişmiştir. 45 yaş üzerindeki kadınlarda fibromiyalji riski 5 kat artmaktadır ve bu hastaların hemen hepsi uyku sorunlarından yakınmaktadır. Uyku sorunu olan geç kadınlarda (20-44 yaş arası) yaşıtlarına göre 3 kat artmaktadır. Bu ilginç sonuç uyku sorunlarının fibromiyaljiye yol açabileceğini ve uyku problemlerinin erken teşhis ve tedavisinin fibromiyalji gelişimini de engelliyebileceğini göstermektedir.
kaynak: Arthritis & Rheumatism
fibromiyalji