Web
Analytics Made Easy - StatCounter
alzheimer

ALS tedavisinde edaravone

ALS'nin oluşum mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın gelişimi sürecini açıklamaya çalışan çeşitli teoriler vardır. Ancak şu anda bunlardan hiç bir hastalığının nedenini açıklar nitelikte değildir. Hastalığın oluşum mekanizması tam olarak bilinmediğinden net bir tedavisi de yoktur. Bugüne kadar pek çok ilaç ALS tedavisinde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu bunlardan yalnızca bir tanesinin hastalık süresini uzatma üzerine bir etkis olduğu görülmüştür. Bu ilaç Riluzole dir. Halen kanıta daylı olarak kullanılan yegane ilaçtır. Hastalık süresini 3 ay uzattığı ama bu süreçte yaşam kalitesi üzerine bir etkinliği olmadığı görülmüştür.

Son yıllarda kinin, lityum, seftriakson, doksisiklin, dekstrometorfan gibi bazı ilaçlar ALS'de denemiş ancak etkin bulunmamıştır.

Japonyada gelen bir haber,bütün gözleri o tarafa çevirmiştir. Japonyada yapılan bir klinik ilaç çalışmasında, Edavarone isimli ilacın ALS üzerinde etkin olduğu gösterilmiştir. Daha sonra ilacın patent sahibi firma çalışmayı genişletmiştir. Daha fazla sayıda hasta ile yapılan bu ikinci çalışmanın sonuçları henüz açıklanmamıştır. Edavarone serbest radikal giderici bir ilaçtır. Serbest radikaller hücre içi solunum ve enerji sistemlerinde açığa çıkan yan ürünlerdir ve kararsız elementler olması nedeni ile istenmeyen reaksiyonlara girerek hücre için zaralı olmaktadırlar. Bu mekanizma sadece sinir hücreleri için değil vücuttaki tüm sistemler için geçerlidir. Normalde vücutta glutatyon gibi serbest radikal giderici sistemler buunur. Ancak yetersiz kaldığı durumda bir anlamda hücre içinde Superoksit molekülleri birikerek toksikasyona yola açar. İşte edavarone nun bu sistemleri destekleyen bir bir ilaç olduğu söylenmektedir. ALS'de mitokondriyal fonksiyon bozukluğunun serbest radikal birikimine yol açtına dair hipotezler vardır. Bu noktada edavarone'nun tedavide etkin olabileceğine ait beklenti vardır. Henüz ilacın Amerika'da FDA onayı ve satışı yoktur. Şu anda yalnızca Japonya'da satış iznine sahiptir. Umuyoruz ki, yapılan çalışmalar olumlu bir sonuç verir, ve bu hastalığa karşı bir mevzi daha kazanılmış olur.

Yaşlılarda spor yapmak beyin küçülmesini durduruyor

Yaşlı bireylerde fitness veya düzenli spor yapmanın beyinkabuğu kalınlığını yaşa bağlı olarak azalmasını önlediğine dair bilimsel bir çalışma geçtiğimiz günlerde Int J Neuropsycology dergisinde yayınlandı.
Bu etki, hafif unutkanlık denebilecek, ılımlı kognitif defisit tanısı alan kişilerde de doğrulandı. Bu durum egzersizin beyinde küçülmeye yol açan nörodejenerasyonu durdurduğu veya geriye çevirdiği şeklinde yorumlandı. Bu konuda uzmanlar beyin fonksiyonlarının gerileme gösterdiği, unutkanlıkların başladığı yaşlarda spora veya egzersize başlamanın bu durumu geriye çevirebileceğine işaret ediyorlar.
Bu araştırmada, daha önce fiziksel olarak inaktif olan yaşlı bireylere (61-88 yaş) yürüme bandında haftada 4 kez ve 12 hafta boyunca yoğun bir yürüme egzersizi yaptırılmış. Ilımlı kognitifi defisiti olan bu bireylerde solunum ve kardiyalk fonksiyonlar %8 oranında düzelmiş. Fakat esas fark hem sağlıklı hem unutkanlığı olan bireylerde beyin kabuğunun kalınlığı bu 12 haftanın sonunda artış göstermiş. Ancak unutkanlığı olan grupta sağlıklı gruba göre, beynin hafıza ilgili alanlarında beyin kabuğu kalınlığındaki artış daha fazla bulunmuş. Buçalışma egzersizin kortikal fonksiyon ve yapıları değiştirebildiğine dair ilk araştırma ve başka çalışmalar ile desteklenmesi gerekiyor. Ancak bu sonuçlar doğrulanabilirse ilaçsız bir çözüm olarak çok önemlidir. Bu arada büyük Atatürk'ün bir sözünü hatırlamakta çok yarar var: "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur"