Web
Analytics Made Easy - StatCounter
single fiber EMG

Tek Lif EMG nedir? Ne işe yarar?

Tek lif EMG
adından da anlaşılacağı gibi tek bir kas lifinden elde edilen elektriksel aktivitelerle çalışılan bir yöntemdir. Yöntem ilk kez 1970'li yıllarda iskandinavya' da Eksted isimli bir bilim adamı tarafından tanımlanmıştır. Yöntemin yaygınlaşması Stalberg isimli bir diğer klinik nörofizyolog tarafından sağlanmıştır. Ülkemizde de 1990'lı yıllardan itibaren ilk kez İzmir de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde EMG laboratuvarlarında Prof. Cumhur Ertekin ve arkadaşları tarafından yapılmaya başlanmıştır. Başlangıçta oldukça pahalı teklif EMG iğneleri ve özel EMG yazılımları gerektirdiği için ülkemizde kullanımı sınırlı kalmıştır. Ancak yıllar içinde EMG cihazlarının gelişimi ve normal iğne elektrodlarının da bu test için kullanılabileceği anlaşılınca ülkemizde pek çok merkezde yapılabilir hale gelmiştir.

Tek liF EMG esas olarak motor son plak denilen kaslarla motor sinirler arasındaki geçiş bölgesinin (nöromusküler kavşak) hastalıklarında daha sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Bunun dışınta bazı nöropatilerde ve motor nöron hastalıklarının tanısında da az oranda kullanılmaktadır.

Tek lif EMG teknik açıdan uygulaması zaman, ustalık ve deneyim gerektiren bir EMG yöntemidir. İstemli ve stimüle olmak üzere 2 tip uygulaması vardır. İstemli olan tipinde doktor hastanın seçilen bir kasına iğne elektrod ile girer ve hasta kasını çok hafifçe kasar. Bu sırada iğne elektrodun yakaladığı eş zamanlı kasılan kas liflerine ait elektriksel aktiviteler toparlanarak, lifler arasındaki ateşlenme zaman değişkenlikleri ölçülür. Bu değişkenlik kasa göre değişmek üzere 55 mikrosaniyeden daha yüksekse artmış jitter olarak ifade edilir. Bir kasta incelelen kas liflerinin %10'undan fazlası yüksek jitter değerine sahipse o kasta motor son plak işlevi bozuktur anlamına gelir.
Motor son plak denilen bölgedeki fonksiyonel bozukluk ardışık kas aktiviteleri sırasında çabuk yorulma ve güçsüzlüğe yol açar. Tel lif EMG yalnızca myasteni gravis hastalığında değil, Lambert Eaton sendromu, konjenital myastenik sendromlar, als, aksonal nöropatiler, penisillamin gibi bazı ilaçların kullanımında a yükselebilir. Yani bozuk bir Tek lif EMG testi her zaman Myasteni Gravis anlamına gelmez. Myasteni tanısı klinik, asetil kolin esteraz antikor düzeyi ve teklif EMG ve repetetif uyarım testleri ile konur.

jitter, tek lif EMG