Web
Analytics Made Easy - StatCounter
Edaravone

ALS tedavisinde edaravone

ALS'nin oluşum mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Hastalığın gelişimi sürecini açıklamaya çalışan çeşitli teoriler vardır. Ancak şu anda bunlardan hiç bir hastalığının nedenini açıklar nitelikte değildir. Hastalığın oluşum mekanizması tam olarak bilinmediğinden net bir tedavisi de yoktur. Bugüne kadar pek çok ilaç ALS tedavisinde kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu bunlardan yalnızca bir tanesinin hastalık süresini uzatma üzerine bir etkis olduğu görülmüştür. Bu ilaç Riluzole dir. Halen kanıta daylı olarak kullanılan yegane ilaçtır. Hastalık süresini 3 ay uzattığı ama bu süreçte yaşam kalitesi üzerine bir etkinliği olmadığı görülmüştür.

Son yıllarda kinin, lityum, seftriakson, doksisiklin, dekstrometorfan gibi bazı ilaçlar ALS'de denemiş ancak etkin bulunmamıştır.

Japonyada gelen bir haber,bütün gözleri o tarafa çevirmiştir. Japonyada yapılan bir klinik ilaç çalışmasında, Edavarone isimli ilacın ALS üzerinde etkin olduğu gösterilmiştir. Daha sonra ilacın patent sahibi firma çalışmayı genişletmiştir. Daha fazla sayıda hasta ile yapılan bu ikinci çalışmanın sonuçları henüz açıklanmamıştır. Edavarone serbest radikal giderici bir ilaçtır. Serbest radikaller hücre içi solunum ve enerji sistemlerinde açığa çıkan yan ürünlerdir ve kararsız elementler olması nedeni ile istenmeyen reaksiyonlara girerek hücre için zaralı olmaktadırlar. Bu mekanizma sadece sinir hücreleri için değil vücuttaki tüm sistemler için geçerlidir. Normalde vücutta glutatyon gibi serbest radikal giderici sistemler buunur. Ancak yetersiz kaldığı durumda bir anlamda hücre içinde Superoksit molekülleri birikerek toksikasyona yola açar. İşte edavarone nun bu sistemleri destekleyen bir bir ilaç olduğu söylenmektedir. ALS'de mitokondriyal fonksiyon bozukluğunun serbest radikal birikimine yol açtına dair hipotezler vardır. Bu noktada edavarone'nun tedavide etkin olabileceğine ait beklenti vardır. Henüz ilacın Amerika'da FDA onayı ve satışı yoktur. Şu anda yalnızca Japonya'da satış iznine sahiptir. Umuyoruz ki, yapılan çalışmalar olumlu bir sonuç verir, ve bu hastalığa karşı bir mevzi daha kazanılmış olur.