Web
Analytics Made Easy - StatCounter

Prof.Dr.Burhanettin Uludağ

Beyin sağlığı

Prof.Dr.Burhanettin Uludağ

Beyin sağlığı

Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi

36.Kliniknorolofizyoloji
Bu yıl Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Bodrum’da La Blanche Otelde gerçekleşecek. 3 yabancı ve 80 civarında Türk Bilim İnsanın Konuşma ve bildirleri ile bu alandaki yenilikler tartışılacak.
Aşağıdaki linkten kongre ile ilişkili bilgilere ve kongre bilimsel programına ulaşabilirsiniz.
www.norofizyoloji2020.org

Uykuda ellerde uyuşma

Ara sıra pek çoğumuz uyku sırasında , kısa süreli kollarımızda ya da elllerimizde uyuşma hissederiz. Bunun nedeni çoğu zaman kol üzerinde yatmış olmaktır. Bunun nedeni üzerine yatılmış olan kolda sinirler üzerine baskı oluşmasıdır. Pozisyonla ilişkili bu uyuşukluk, karıncalanma şikayeti sinirin uzun süre baskı altında kalması sonucu meydana gelir. Kişinin pozisyonunu değiştirmesi ile dakikalar içinde düzelir.
Uykuda el ve kollardaki uyuşuklukların yatış pozisyonu dışında başka nedenleri de olabilir.
Karpal tünel sendromu (KTS) bunlar içinde en sık karşılaşılan durumdur. Karpal tünel sendromu median sinirin el bileği düzeyinde tendonlar arasında sıkışması sonucu ortaya çıkar (daha fazla bilgi için) . Karpal tünel sendromu elini mesleki nedenlerle çok kullanan kişilerde ve çok fazla ev işi yapan kadınlarda daha sık olarak görülür. KTS'da yakınmalar, ilk üç parmakta uyuşukluk, karıncalanma ve ilerlemiş durumlarda el kaslarında güçsüzlüktür. Ellerde görülen uyuşukluk daha çok geceleri uykuda görülür. Bu nedenle hastalar, uykudan bir veya iki elinde uyuşukluk ile uyanırlar ve ellerini sallama, ovuşturma gibi hareketler ile bu belirtiler düzelir. Bu yakınmaların daha çok gece ortaya çıkmasının nedeni uykuda el bileğinin kıvrılarak yatılması ve bilekte kanal içinde basıncın artması olarak gösterilir. Ancak uyku ırasında vücutta su tutulmasının artması ile kanal düzeyinde ödemin artması nedeni ile uykuda daha çok görüldüğüne dair fikirler de vardır. Genel vücut ödeminin arttığı gebelik gibi durumlarda KTS'in daha çok görülmesinin nedeni bu olabilir.
Diyabetik nöropatisi bulunan kişilerde de hastalığın erken dönemlerinde ellerde uyuşukluk yakınmaları sıklıkla gece ortaya çıkar. Ayrıca el ve ayaklarda görülen yanmalar da daha çok uykuda veya akşam saatlerinde görülür. Bunun nedeni çok net değildir ama uykuyu sağlayan melatonin ve adenozin gibi sistemlerin bu duyarlılığın artışında rolü olduğuna dair görüşler vardır.
B12, B1 vitamin eksikliklerinde görülen nöropatik yakınmalar da gece artış gösterirler.
Gece ellerde pozisyonel olmayan uyuşukluk şikayetlerinin daha bir çok nedeni olabilir: MS, inme, servikal bölgede lezyonlar, bazı enfeksiyonlar, bağışıklık sistem hastalıkları bunlar arasında sayılabilir. Bu nedenle altta yatabilecek hastalıkların ortaya konabilmesi için nöroloji uzmanına başvuru yararlı olacaktır.

Alzheimer tedavisinde yeni umut: aducanumab

Alzheimer hastalığında yeni umut: Aducanumab
Alzheimer hastalığı, beyinde amiloid-ß ( AßWinking plakları ve nörofibriler yumakların birikimi ve bunun sonucunda sinir hücreleri arasındaki bağlantıların bozulması ve nörodejenerasyon ile karekterizedir.
Amiloid beta normal olarak beyinde tek protein molekülleri halinde bulunur. Alzheimer hastalığında bu protein kümeler oluşturmaya başlar ve beyin hücreleri arasında iletişimi bozar, zamanla beyin hücrelerinde ölüme yola açar.
Aducanumab belirli hedeflere karşı yapılandırılmış antikordur. Temel olarak amiloid beta proteini yumaklarını veya kümelerini hedefler. Normal amiloid proteinlerine bağlanmaz.
Amiloid plakların azalması ile beyindeki hücre yıkımı ve hastalığın ilerlemesi durur ve beyin fonksiyonlarında düzelme görülebilir.
Alzheimer hastalığında bu ilaçla yapılan 6-7 adet klinik çalışma vardır ve bunlarda ilaç etkin olarak görülmektedir. Faz 3 çalışmaların tamamlanması ile ilacın kullanım için piyasaya çıkması beklenmektedir.
aducunamab kullanan hastalarda takipte beyin PET

Yukarıdaki fotoğrafta, PET ile yapılan tedavi çalışmalarında etkinlik net biçimde görülmektedir.

1. Nöromodülasyon kursu

Türk Nöroloji Derneği Nöromodülasyon grubu 24 Aralık 2016 tarihinde,
Ankara'da Dernek merkezinde 1. Nöromodülasyon kursu düzenledi.
Beklenenin üzerinde bir katılımla gerçekleşen kurs oldukça verimli oldu.

Kurs çerçevesinde konuşulan konular şöyleydi:
Nöral ağlar, beyin networkleri ve konnektom teorileri ve uygulamalar. Prof. Dr. Burhanettin Uludağ
TMS ile kortikal uyarım ve plastiste kavramları. Prof.Dr. Çağrı Timuçin
Nöroloji pratiğinde tDCS kullanımı. Prof.Dr. Bülent Cengiz
Serebeller uyarımlar ve tedaviye uygulanabilirliği. Dr. Fatma Gökçem Yıldız
rTMS klinik uygulamaları: Aysun Soysal
Müzikal terapi: Prof.Dr. Şükrü Torun
Kronik ağrıda nöromodülasyon. Prof.Dr. Çağdaş Erdoğan

noromodülasyon kursu programı
noromodülasyon kursu

Manyetik Nöbet Tedavisi


Manyetik nöbet tedavisi (MNT), elektrokonvulzif tedavi (EKT) ve rTMS (ardışık transkraniyel manyetik uyarım) temel mantığını kullanan bir ilaçsız epilepsi nöbeti tedavisidir. TMS'ye benzer şekilde nöronları uyarmak için elektrik yerine manyetik stimülasyonu kullanır. Ancak TMS'den farklı olarak amaç, EKT'deki gibi nöbet oluşturmaktır. Yani MNT'de rTMS'ye göre çok daha güçlü ve yüksek frekanslı manyetik pulslar kullanılmaktadır. Tıpkı EKT tedavisinde olduğu gibi hastaya anestezi uygulanmalı ve kas hareketlerini engellemek kas gevşetici ajanlar verilmelidir. MNT'nin amacı EKT'nin tedavide etkinliğini elde etmek, buna karşın EKT'nin kognitif yan etkilerinden sakınmaktır.
MNT henüz teknik nedenler ile deneysel aşamadadır, fakat gelecek için ümit verici sonuçlar şimdiden elde edilmeye başlanmıştır. Hem insan hem hayvan deneylerinde MNT bellekle ilgili çok daha az yan etki oluşturmakta ve EKT'ye göre denek kendine daha çabuk gelmektedir. Bununla birlikte gerçek tedaviye dirençli depresyon olgularında etkinliği henüz gösterilmiş değildir. Ancak beklenti sonucun iyi olabileceği yönündedir.